Fåglar

Pilfink Pilfink Tranor Tranor Nötväcka Nötväcka Kanadagäss Kanadagäss
Fiskgjuse Fiskgjuse med gädda 0424 Sädesärlan.jpg-for-web-large Sädesärla 0520-4905.jpg-for-web-large Fisktärna badet.jpg-for-web-large Knölsvan
Bästa hägern4.jpg-for-web-large Gråhäger Dansant trana.jpg-for-web-large Tranor Drillsnäppa 3 Drillsnäppa Drillsnäppa.jpg-for-web-large Drillsnäppa
Efter akten 2.jpg-for-web-large Knölsvanar Fjällvråk 50 Fjällvråk Fjällvråk 52 Fjällvråk Fjällvråk51 Fjällvråk
Fru Knut Bofink hona Grågäss Grågäss Gulsparv Gulsparv Gulsparv2 Gulsparv
Gäss.jpg-for-web-large Gäss Hacke 6.jpg-for-web-large Större hackspett Häger 6 Knut 2 Bofink hane
Krak Storskrak Kungsfiskare  Kungsfiskare Kungsfiskare 5 Kungsfiskare Kungsfiskare 6 Kungsfiskare
Kurragömma.jpg-for-web-xlarge Lappuggla Lappuggla 2-1.jpg-for-web-large Lappuggla Lappuggla 4-1.jpg-for-web-large Lappuggla Lonely crane 2.jpg-for-web-large Trana
matning2 Silvertärnor Motljus6.jpg-for-web-large Tranor Nydoppad.jpg-for-web-xlarge-1339076871 Svarthakedopping Nötväcka med munsbit.jpg-for-web-large Nötväcka
Nötväcka2.jpg-for-web-large Nötväcka Plattnos Lappuggla Rödbena Rödbena Skedand Skedänder
Snäppa bäst Drillsnäppa Staren.jpg-for-web-large Stare Sur Fjällvråk11.jpg-for-web-large Fjällvråk Svan Akten 4.jpg-for-web-large Knölsvanar
Svanfight.jpg-for-web-large Knölsvanar SvanparBästBäst.jpg-for-web-large Sångsvanar Svartar 4.jpg-for-web-large Svarthakedopping Svarthake med nymf 2.jpg-for-web-xlarge Svarthakedopping
Svarthakefamilj4 Svarthakedopping Sävsparv.jpg-for-web-large Sävsparv Tornfalk 3.jpg-for-web-large Tornfalk Tvärnit.jpg-for-web-large Svartvit flugsnappare
Ungar15.jpg-for-web-xlarge Svarthakedopping Vråk 8 14 Fjällvråk Vråk 14 Fjällvråk Årta Årta
Änder i dimman 2.jpg-for-web-large Gräsänder Ärlabad3.jpg-for-web-large-1335366314 Sädesärla Örn Nykvarn.jpg-for-web-large Havsörn BOJ1653 Brushane
Grönbena Grönbena Ägretthäger 2 Ägretthäger Större strandpipare Större strandpipare Svarttärna-1 Svarttärna 2
Fortplantning2 Ängshök Ängshök hane Ängshök hane Ängshök hane3 Ängshök hane Enkelbeckasin 2 Enkelbeckasin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin Rödspov 2 Rödspov2 Rödspov Rödspovar Rödspovar
Rödspov flyktbild2 Björktrast Björktrast Gravandshannar i slagsmål Gravand Slagsmål hanar Grönsångare Grönsångare
Järnsparv Järnsparv Kungsan2 Kungsfågel Rödbena2 Rödbena3 Rödbena
Rödbena4 Rödbena Rödhake Rödhake Småskrake 2 Småskrake Storspovis Storspov
Strandis 3 Strandskata Strandis Strandskata Brushane 2 Brushane Brushane Brushane
Grönbena2 Grönbena Lärkfalk med byte Lärkfalk Ståpp 1 Stäpphök Stäpp4 Stäpphök
Islandicor 2 Rödspov Islandica Fjällabb 4 Rödspov4 Rödspov Brushane 3 Brushane